Contact us

Sənaye Xəbərləri

  • Sənaye Xəbərləri

    Springbio-nun gövşəyən heyvanların istehsalında antibiotik yem əlavələrinə alternativ olaraq istifadə edilməsi, məsələn, yay örtüyü ilə örtülmüş efir yağı, yay örtüyü qarışqa turşusu və s. 1940-cı illərdə penisilinin kəşfindən və tətbiqindən bəri antibiotiklər qarşısının alınmasında misilsiz rol oynamışdır. .
    Daha çox oxu